Ondernemershypotheek

De ondernemer die een woonhuis wil kopen staat vaak voor een dichte deur bij banken en adviseurs. Men vindt het allemaal te moeilijk en zeker een zeer tijdrovend proces.

De ondernemer kan niet zoals iemand in loondienst met een werkgeversverklaring aankloppen. Hij of zij zal hiervoor veel papieren moeten aanleveren. Jaarrekeningen, belastingaangiften, BTW-aangiften, belastingaanslagen etc.

Inkomensanalyse

Voor ons als gespecialiseerde adviseurs is het al erg moeilijk om een keuze te maken bij welke hypotheekverstrekker men het beste terecht kan. Bij de een telt de leaseauto positief mee in de leencapaciteit, bij de ander weer niet. In geval van een BV telt bij de een de overwinst mee in de leencapaciteit en bij de ander weer niet, etc. In de oriëntatie- en adviesfase maken wij veelal gebruik van de inkomensanalyse van Viiz. In onderstaand voorbeeld is te zien dat er per aanbieder grote verschillen kunnen ontstaan. Een inkomensverschil van € 5.000 kan al betekenen of u € 38.000 meer of minder kunt lenen. Dat is toch een leuke keuken, badkamer of uitbouw!


Zo groot mogelijke voorspelbaarheid 

De Inkomensanalyse biedt een zo goed mogelijke voorspelbaarheid van het zakelijk inkomen van zelfstandig ondernemers.

Voorspelbaarheid

Hoe goed Viiz het zakelijk inkomen ook analyseert, geldverstrekkers stellen bij een aanvraag altijd zelf het inkomen vast. Ook veranderen voorwaarden, beoordelingsrichtlijnen en acceptatiekaders voortdurend. Deze kunnen nog niet bij Viiz bekend zijn of nog niet in hun systemen zijn doorgevoerd. Aan de berekende inkomens kunnen geen rechten worden ontleend.

Inkomensverklaring zelfstandigen (IKV)

Op basis van de inkomensanalyse wordt een hypotheekverstrekker gekozen. De meeste hypotheekverstrekkers vragen dan om een IKV. Deze wordt opgemaakt door een van de vijf bedrijven die zich rekenmeester mogen noemen. Hiervoor kunnen de stukken worden gebruikt die ook voor de inkomensverklaring gebruikt zijn.

Nog geen 3 jaar ondernemer?

Misschien heb je ergens gehoord dat je pas na 3 jaar zelfstandig zijn een hypotheek kunt krijgen? Voor veel hypotheekverstrekkers geldt dat nog steeds. Echter, er zijn er ook die na een 1 jaar al bereid zijn om een hypotheek te verstrekken met of zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Eigen vermogen in de onderneming

Een negatief eigen vermogen in de onderneming kan ervoor zorgen dat veel hypotheekverstrekkers afhaken. Een negatief eigen vermogen kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als er meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Staat hier spaargeld in privé tegenover, dan kan dit veelal het probleem oplossen.

Grote verschillen per hypotheekverstrekker

Hoeveel je als ondernemer maximaal kunt lenen verschilt per hypotheekverstrekker. Deze verschillen kunnen oplopen tot al gauw € 200.000. Zie onderstaand voorbeeld.