Privacyverklaring

INLEIDING

In dit beleid leggen we uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U leest hoe we ze verzamelen, welke gegevens we voor hoe lang bewaren, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring kan soms worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving. U wordt dan ook aangeraden met regelmaat deze verklaring te lezen.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. GELRE Hypotheek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. GELRE Hypotheek

GELRE Hypotheek is het bedrijf van Erwin Bouwmeester, Tom Bloemheuvel en Erik Braam, gevestigd in Arnhem. Het bedrijf richt zich op hypothecair advies. Dit gebeurt aan particulieren (welke ook ondernemer kunnen zijn).

Onze website is gericht op het toelichten van onze werkzaamheden en is een platform ter informatie. We versturen ook blogs, nieuwsbrieven en andere informatie om u te informeren.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door GELRE Hypotheek worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen daaromtrent kunt aangeven. Deze informatie vindt u in deze privacyverklaring. Laat ons gerust weten als u iets wilt wijzigen in de manier waarop we uw gegevens gebruiken: info@gelrehypotheek.nl.

2. DOEL GEGEVENS

GELRE Hypotheek verzamelt uw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hier toegelicht:

 • Het versturen van nieuwsbrieven: GELRE Hypotheek verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief. Doel van de nieuwsbrief is kennis delen en promotie van onze bedrijfsactiviteiten. Uw voor- en achternaam worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website en het kan zijn dat u wordt gevraagd u aan te melden.
 • Het opnemen van contact: uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met GELRE Hypotheek via de website. In dit formulier zullen alleen de benodigde gegevens worden gevraagd zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Analytics: GELRE Hypotheek gebruikt alleen technische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

GELRE Hypotheek beschouwt de volgende handelingen als het verlenen van toestemming:

 • overhandigen visitekaartje;
 • verzoek tot informatie;
 • aanmaak van een account;
 • offerte aanvraag;
 • uitvoering van een opdracht;
 • aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • toestemming voor gebruik van gegevens per email.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GELRE Hypotheek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. ONTVANGERS

De gegevens die GELRE Hypotheek ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

 • Mailchimp: de nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam en achternaam (dat wat u zelf heeft ingevuld op onze website) automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Vimexx webhosting: de e-mail van GELRE Hypotheek wordt gehost bij Vimexx Webhosting. Als u contact opneemt via de contactpagina of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx webhosting. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx.
 

4. SOCIAL MEDIA

Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacyverklaringen van de Social Media platforms waarvan u een button vindt op onze site om te weten hoe zij omgaan met privacy.

5. LINKS

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een site buiten GELRE Hypotheek om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

6. OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GELRE Hypotheek, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: uw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@gelrehypotheek.nl.
 • Contact opnemen: op het moment dat u contact opneemt met GELRE Hypotheek via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vier jaar terug bewaard.
 • Analytics: de gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, e-mailadres of IP-adres. Deze gegevens worden voor 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.
 

7. BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door GELRE Hypotheek worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar GELRE Hypotheek. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van GELRE Hypotheek privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

8. UW RECHTEN

 • Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij GELRE Hypotheek worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GELRE Hypotheek. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie: kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door GELRE Hypotheek. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Recht op wissen van gegevens: wilt u niet langer dat uw gegevens bij GELRE Hypotheek zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat GELRE Hypotheek niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): wilt u niet dat GELRE Hypotheek uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@gelrehypotheek.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 

9. ONZE PLICHTEN

GELRE Hypotheek verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van GELRE Hypotheek via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GELRE Hypotheek de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met GELRE Hypotheek met anderen te delen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gelrehypotheek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GELRE Hypotheek behoudt zich het recht voor uw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GELRE Hypotheek dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GELRE Hypotheek te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bedankt voor uw vertrouwen! Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

GELRE Hypotheek | info@gelrehypotheek.nl | Meander 251 | 6825 MC | ARNHEM | 026-2022166 | KVK 76508994